Eco scoala

PROIECTUL ECO ȘCOALA

UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS NE-AR FI LA TOȚI DE FOLOS!

I.BENEFICIILE ȘCOLII:

Prin acest program,această școală își propune cultivarea interesului elevilor și a membrilor comunității locale în vederea cunoașterii,păstrării și îmbunătățirea unui stil de viață sănătos oferind soluții concrete de implicare activă în rezolvarea unora din aceste probleme prin studiul în cadrul orelor de consiliere și orientare,orele de educație socială,educație tehnologică,ed.fizică sau prin proiecte educaționale extracurriculare și concursuri.

Programul Un stil de viață sănătos ne-ar fi la toți de fols! Reprezintă un mijloc de conștientizaea a consolidării în rândul elevilor,părinților și a comunității locale a unei atitudini pro în ceea ce privește sănătatea în ansamblul său.Învățând copiii de la cea mai fragedă varstă importanța propriei îngrijiri,respectarea regulilor de igienă personală,obișnuirea cu un regim rațional de alimentație reprezintă temelia formării unui comportament igienic pe tot parcursul vieții.

Implementarea caestui program va duce la creșterea prestigiului școlii,abordarea acestuia pleacă de la ideea că este bine pentru copiii să înțeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă numai absența bolii,ci și un mod de viață echilibrat astfel încât copiii vor învăța de ce și cum să își protejeze sănătatea.
1. Formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății,pentru cunoașterea organismului uman și a funcțiilr vitale printr-o gamă largă de preocupări pe această temă de la activități pe teme de educație pentru sănătate,activități practice și incitante la organizarea și desfășurarea unor concursuri și prezentări concrete.
2. Cunoașterea noțiunilor legate de sănătate și boală în vederea dezvoltării armonioase a personalitătii elevilr prin realizarea de activități ce vor urmari implementarea unui stil de viață sănătos,demonstrații practice,confectționarea de afișe care vor promova urmarea unui stil de viață sănătos pentru întreaga comunitate locală.
3. Formarea și cultivarea deprinderilor de igienă,odihă și recreere.
4. Cultivarea necesității de a practica exerciții de menținere a sănătății prin activități concrete realizate în unitatea noastră școlară.
5. Elevii devin protagoniștii propriei educații sănătoase.

Școala are de câștigat prin:

-participarea la un program educativ de formare la elevii de astăzi a unor deprinderi și abilități sănătoase și militarea pentru un stil de viață sănătos și echilibrat -creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor,cadrelor didactice și a membrilr comunității locale pentru adoptarea unei vieți sănătoase și a unui stil de viață echilibrat.
-colaboraea cu consiliul local,cu comitetul de părinți sau cu alte instituții abilitate pentru promovarea unui stil de viată sănătos,dezbateri,pariticiparea la concursuri tematice
-recunoașterea internațională.Certificatul Mondial de Eco –Școala și Steagul Verde fiind simbolul dezvoltării durabile.

Cadrele didactice:

-se remarcă într-un program internațional care funcționează de mai mulți ani în lume,dar și în România
-înțeleg mai bine problemele de sănătate și impactul asupra propriei persoane dar și asupra celor din jur.
-implicarea activă și de lungă durată atât pentru prevenirea cât și pentru promovarea unui stilde viață sănătos în rândul tuturor.

Prin activitățile propuse se urmărește:

-Conștientizarea și prevenirea bolilor de la vârste fragede
-implicarea activă a tuturor participanților la procesul instructiv-educativ prin igienizarea optimă și păstrarea unui mediu cat mai curat.
-obținerea unor lecții importante de la specialiși cu privire la prețuirea propriei sănătăți dar și semenilor noștrii.

II.Comitetul ECO Școala:

Acest comitet este alcătuit din persoane(elevi,profesori,părinți,specialiști etc)care iubesc sănătatea și sunt conștienți că este mai important să previi decât să tratezi.

La nivelul școlii comitetul este format din:

1)Reprezentantul conducerii Școlii Gimnaziale Luca Gavril Drăgușeni jud.Suceava,prof.Munteanu Petrică
2)Cadre didactice:
-Maliș Ana Ramona coordonator proiect, prof.istorie-geografie (realizare documentație program,managementul activităților,monitorizarea rezultatelor,diseminarea informațiilor,asigurarea unei comunicări între persoanele implicate în program, monitorizarea activităților, diseminarea informațiilor în rândul elevilor,la panoul Un stil de viață sănătos ne-ar fi la toți de folos, realizarea de postere, afișe, realizarea de expoziții și concursuri pe diferite teme Sănătatea-darul vieții!
-Munteanu Mihaela Loredana prof.inv.primar (responsabil,organizarea carnavalului Legume și fructe pentru un corp frumos și o minte ageră!, participări la concursuri:
Cu viața mea apăr viațta! Sanitarii pricepuți)
-Nichiforeasa Dumitrela (responsabil activități de sănătate la invățământul preșcolar)
-Lazăr Lucica (responsabil activități de sănătate la învățământul primar)
-Ghițu Rodica prof. de matematică(responsabil de organizare de dezbateri pe teme de sănătate)
-Bîrgovanu Marin prof. de fizica și chimie (responsabil promovare a activității pe site-ul școlii și afișierele din școală)
-Haidău Lenuțta prof.inv.primar (responsabil realizare de produse pe teme de sănătate,organizarea de expoziții și ateliere de lucru)
3)Reprezentanți ai părinților:Horhogea Mihaela, Horhogea Lacramioara, Gafița Viorica, Ghițu Maria
4)Reprezentanți ai administrației școlii:
-Ceaparii Elena (responsabil de bugetul programului, responsabil achiziții materiale necesare desfășurării activităților)
-Groza Valentina (muncitor ingrijitor responsabil materiale și îngrijirea panourilor și igienizarea spațiului din școală)
5)Reprezentanți ai elevilor:Grigoraș Ioana (președintele consiliului elevilor),Horhogea Emil,Petrica Daria,Horea Livia,Nistor Alexandru,Toma Andreea(responsabili campanie sănătate școală),Popa Ana,Porohniuc Ioana,Botezat Anca,Amariei Andrei,Alexăndruț Manuel(responsabili campanii expoziții pe teme de sănătate),Horhogea Amalia (responsabil activități Sănătatea)

III.Analiza problemelor de sănătate:

Identificarea și implementarea unui stil de viață sănătos atât în comunitatea locală cât și in cadrul unității noastre școlare prin:
-dezbatere cu elevii

-discuții cu persoane abilitate în domeniu

-implicarea elevilor în stabilirea măsurilor concrete de identificarea și promovarea unui stil de viață sănătos (realizarea de postere,afișe,activități practice)

-promovarea sănătății este un termne care presupune o abordare multidimensională de îmbunătățire a stării de sănătate care include activități de educație,activități de promovare a unor schimbări comportamentale și de stil de viață.
Plan de acțiune:

1. Obiectivul general: promovarea prin stil de viață sănătos,a respectului față de viață personală,sănătatea proprie și a celorlalți.Ținta strategică:-consolidarea în rândul elevilor și a membrilor comunității locale a unei atitudini sănătoase pentru implementarea unui stil de viață sănătos în rândul tuturor.
2. Obiective specifice:

-Formarea și cultivarea intersului pentru problematica sănătății,cunoașterea organismului uman și a funcțiilor sale vitale.
-formarea și cultivarea deprinderilor de igienă,recreere și odihnă.
-educarea deprinderilor de a pastra curate și în bună stare îmbracămintea și dotările colective ale școlii.
3. Obiective operaționale:

Să se implice în activități de sensibilizare a opiniei publice cu privire la implementarea unui stil de viață sănătos.
Sa-și însușească cunoștințe cu privire la igiena individuală și de grup
Dezvoltarea capacităților de comunicare pe linia rezolvării unor probleme în implementarea unui stil de viață sănătos.
3.2 Managementul campaniilor de sănătate:

Să identifice instituțiile interesate pentru implicarea în rezolvarea problemelor găsite.
Să identifice persoanele abilitate pentru o mai buna monitorizare și implementare a unui stil de viață sănătos
Sănătatea înainte de toate
Să se păstreze o cât mai bună igienizare a spațiului școlii
Să creeze spații dedicate sănătății și a adoptării unui stil de viață echilibrat
Să expună afișe,postere,referate,desene pe temele sănătății
Să lucreze în echipă

Activități:

4. Educația rutieră-activitate prin care elevii au fost informați cu privire la importanța cunoașterii regulilor de circulație precum și a conștientizării unui comportament adecvat în calitate de pieton pentru a nu își pune în pericol viațta și sănătatea.Reprezintă totodată și o activitate de informare a elevilor cu privire la obiectivele și conținutul proiectului și modalitățile prin care elevii pot participa activ.Se va forma comitetul Sănătatea –Darul Vieții!se vor identifica principalele probleme pentru adoptarea unui stil de viață sănătos/beneficiile școlii în acest proiect(octombrie 2018-prof.Maliș Ana Ramona).5. Săptămâna fructelor și legumelor donate!-activitate caritabilă cu ajutorul căreia elevii conștientizează importanța adoptării unui stil de viată sănătos dar și bucuria de a dărui celor mai puțin norocoși.(5-9 noiembrie 2018 prof.Maliș Ana Ramona,prof.inv.primar Munteanu Mihaela Loredana partener.preot.Lungu Petru,Așezământul Sf Andrei Fălticeni,jud.Suceava )

6. Reguli de aur pentru sănătate-dezbateri la orele de consiliere cu privire la importanța abordării unui stil de viață sănătos și a unei alimentații corecte.(realizarea de postere,afișe pe teme de sănătate,realizarea panoului cu regulile de sănătate,PPT-uri(octombrie prof.Ghițu Rodica,noiembrie prof.Maliș Ana Ramona )
7. Carnavalul:Fructe și legume pentru un corp frumos și o minte agera!activitate care presupune realizarea unor costume din fructe și legume urmată de o paradă a acestora fapt ce indeamnă la adoptarea unuei diete echilibrate și a unui stil de viață sănătos(noiembrie 2018 prof.inv.primar Munteanu Mihaela-Loredana)

8. Ziua fructelor și a legumelor!-activitate cu ajutorul căreia elevii și profesorii vor consuma doar fructe și legume timp de o zi fapt ce va duce la o amplă constientizare de a consuma cât mai multe fructe și legume(noiembrie-mai2019-prof.Vizeteu Narcisa)
9. Concursurile:Cu viața mea apăr viața! Si Sanitarii Pricepuți(prof.Munteanu Mihaela Loredana)

10. Ziua Drepturilor Copiilor-dezbatere pe tema importanței drepturilor copiilor dar și importanța abordării unei alimentații sănătoase de la cele mai fragede vârste(20 noiembrie-prof.Bîrgovanu Marin)

11. O viață echilibrată –sănătate câștigată!-activitate ce presupune prepararea de salate de fructe și legume împreună cu elevii și profesorii fapt ce va duce la o mai bună comunicare și apropiere între aceștia.(noiembrie-mai 2019 prof.inv.primar Lazăr Lucica și Nichiforeasa Dumitrela)

12. Realizarea paginilor Sănătatea-darul vieții!în revista școlii /pe site-ul școlii(octombrie 2018-iunie 2019-prof.Bîrgovanu Marin)
13. Ziua Mondială a Sănătății!(activitate de conștientizare a adoptării unui stil de viată sănătos dar și a unei diete echilibrate)7 aprilie 2019 prof.inv.primar.Lazăr Lucica
Aceste echipe:

1.Urmăresc periodic modul în care sunt desfășurate activitățile din planul de acțiune,propunând măsuri pentru cei care au o atitudine necorespunzătoare față de mediul în care învață
2.urmăresc realizarea indicatorilor propuși.
3.Popularizează rezultatele obținute prin afișarea diplmelor și fotografiilor la panouri.
4.Informează comunitatea locală și ceilalți parteneri asupra realizării obiectivelor propuse.
Evaluarea rezultatelor va ține cont de:

a)modul de îndeplinire a acțiunilor întreprinse
-lunar se va analiza modul de îndeplinire a sarcinilor pe comisii
b)evaluarea financiară prin care se dovedește programul viabil(realizarea bilanțului de venituri și cheltuieli,prezentarea acestuia comitetului Sănătatea și păstrarea dovezilor la dosarul programului)

V.CURRICULUM

Educația pentru sănătate constituie o prioritate privind educarea tinerilor fiind implementată în programa școlară la disciplinele de învățământ-cultură civică,ed.socială,dezvoltare personală,anatomie,ed.tehnologică consiliere și orientare. Având în vedere că nici un demers educativ nu este suficient dacă nu are aplicabilitate practică toate comisiile metodice din școală se vor implica în activitățile propuse.
1.Comisia Matematică,Științe ale Naturii și Ed.Tehnologică
-să realizeze panoul sănătății.
-Să confecționeze articole de îmbrăcăminte din fructe și legume în cadrul Carnavalului Fructe și Legume
-Realizarea și imprimarea diplomelor pentru concursuri
-Asigurarea diseminării informațiilor prin realizarea de prezentări PPT care vor fi vizionate la dezbateri.
-Participarea la acțiuni de voluntariat pe teme de sănătate.
2.Comisia de Limbă și Comunicare,Om și sănătate,Arte
-realizarea de momente pe teme de educație pentru sănătate
-articole despre importanța sănătății în revista școlii:La Porțile Gândului
-redactează împreună cu elevii codul SĂNĂTATE
-monitorizarea și evaluează activitățile programului
-elaborează regulamentele concursurilor,stabilește juriul,coordonează,monitorizează și evaluează desfășurarea acestora.
-realizarea atelierelor de studiu și a parteneriatelor cu instituții abilitate
-se implică în realizarea de desene,postere,afișe la activități din cadrul programului
3.Comisia diriginților
-introduce în planificarea semestrială cate două ore de educație pentru sănătate.
monitorizează realizarea panoului de Sănătate în fiecare sală de clasă -realizarea de expoziții și postere

VI.Implicarea și informarea comunității locale.

Se realizează prin:
Realizarea panoului Sănătate și a paginii de Sănătate pe site-ul școlii. Note informative și anunțuri legate de desfășurarea unor activități. Realizarea paginii SĂNĂTATE în revista școlii. Organizarea unei zile de acțiune cu implicarea în întregii școli(sănătate și alimentație in Săptămâna Altfel)

VII.SĂNĂTATE-COD Slogan

1.Un fruct și o legumă țin doctorul departe
2.Sănătatea ți-o dorești dar trebuie să o prețuiești!
3.Sănătatea este un fir de ață subțire de care,dacă nu ai grijă cu timpul se va rupe.
4.Sănătatea este o comoară care trebuie păzită cu grijă pentru a nu o pierde.
5.Sănătatea este ca un diamant greu de găsit dar după ce l-ai descoperit trebuie îngrijit.
6.Sănătatea ce rămâne după un război cumplit,te pune la încercare să vezi dacă mai reziști.

VIII.Flexibilitatea Schemei.

Potențialul educativ al programului Un stil de viață sănătos la toți ne-ar fi de folos prin caracterul său interdisciplinar și pluridisciplinar este incontestabil deoarece contribuie la formarea și urmarea unui mod de viață sănătos și o dietă alimentară echilibrată. Acest program își propune învățarea unei atitudini responsabile a elevilor și profesorilor deoarece sănătatea înseamnă mult mai mult decât absența bolii.Este un proces ce contribuie la bunăstarea și echilibru.Sănătatea înfrumusețează mediul în care trăim și în cel în care activăm.Jumătate de viață,omul consumă sănătatea sa pentru a câștiga toți banii pentru ca să-și reîntoarcă sănătatea pe care a pierdut-o.Sănătatea nu se poate oferi cuiva în dar,nu se poate cumpăra,nici chiar să o moștenim nu e posibil-ea trebuie doar păstrată.

Programul promovează:

-conștientizarea adoptării unei vieți echilibrate și a unui stil de viață sănătos
-responsabilizarea tuturor în a consuma un fruct și o legumă pe zi
-creșterea gradului de implicare în problemele comunității locale legate de adoptarea unui stil de viață sănătoasă printr-o implicare activă în ceea ce privește promovarea unei alimentații echilibrate.
-cooperarea și mobilitatea elevilor și cadrelor didactice,punându-se mult accent pe schimbul de informații și de experiențe promovând un mod de viață sănătos,echilibrat și sigur.

IX.Rezultate pe termen lung

În primul rând avem în vedere implementarea unui stil de viață sănătos și a unei diete echilibrate prin implicarea activă a tuturor participanților la procesul instructiv-educativ,părinți,elevi,profesori și comunitatea locală. Putem constata că este o problemă globală faptul că generațiile din ziua de astăzi nu mai sunt preocupate atât de mult de propria alimentație. Dorim ca prin introducerea acestui program să convingem copiii,profesorii și părinții importanța unei alimentații echilibrate și sănătoase. Fructele și legumele au un rol esențial in ceea ce privește o creștere frumoasă și armonioasă a întregii omeniri. Un fruct pe zi ne ajută să fim mai frumoși,mai sănătoși și mai veseli. Cunoașterea importanței de a consuma fructe și legume în mod regulat și mai ales în rândul copiilor și nu numai.

IX.POTENȚIALUL PROGRAMULUI DE A ACȚIONA CA UN LIANT ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII UNEI STRATEGII PENTRU EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE.

Școala are un rol important în ceea ce privește realizarea educației pentru sănătate,iar în cadrul disciplinelor de ed.socială,cultură civică,ed.tehnologică,ed.fizică se pune un accent important în acest sens.

Prin programul Un stil de viață sănătos la toți ne-ar fi de folos!abordarea sănătății în ansamblul ei face o legătură concretă și vizibilă între toate persoanele implicate iar prin acțiunile care vor fi realizate vom realiza o educație despre sănătate,prin sănătate și pentru sănătate.

Împreună și doar împreună vom reuși să punem propria sănătate și stilul de viață pe care îl abordăm în prim plan deoarece sănătatea este singura care nu poate fi cumpărată cu bani.

Programul Un stil de viață sănătos la toți ne-ar fi de folos!credem noi,este în măsură să ajute la conștientizarea tuturor că a mânca sănătos este un beneficiu vital pentru o creștere armonioasă și dobândirea unei sănătățide fier.O alimentație nesănătoasă și un stil de viață haotic nu este soluția pe care ne-o dorim pentru copiii noștri,vrem copiii sănătoși,plini de vitalitate,și fericiți! Să mâncăm sănătos ar trebui să fie deviza noastră,a tuturor.Știm cu toții despre efectele negative asupra organismului a unei alimentații nesănătoase,iar consecințele sunt numeroase:creșterile excesive în greutate,probleme acute de sănătate etc. Să ne alăturăm cu toții în protejarea propriei sănătăți!Frumusețea izvorăște din interior,iar un interior frumos înseamnă și un stil de viață adecvat! Un fruct,o legumă în alimentația fiecăruia ne va face mai fericiți și sănătoși! Copiii corect alimentați înseamnă o generație fericită!